Projekt / Klient

Poziom 511

Wyzwanie

Luksus w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Poziom_511 to 4-gwiazdkowy hotel zlokalizowany w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wysoki standard i nietuzinkowa architektura stały się inspiracją dla zaprojektowania systemu oznakowania dla gości. 

Proces analizy i przygotowawczy obejmował zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych w hotelu za pomocą analizy sposobu poruszania się użytkowników w obrębie budynku. 

Etap projektowy to zaprojektowanie graficzne, dobór technologii oraz nadzór nad wykonawstwem systemu oznakowania przestrzennego w skład którego wchodził zestaw tabliczek informacyjnych, mapa, system piktogramów, oraz oznakowanie zewnętrzne hotelu.

Zakres

Identyfikacja wizualna

System oznakowania